Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Verklaring ten behoeve van de gegevensbescherming en toestemming voor het gebruik van gegevens op www.moDecor.com

Gegevensbescherming is een vertrouwenszaak en uw vertrouwen is erg belangrijk voor ons. Wij respecteren uw privacy en uw privésfeer. De bescherming en wettelijke bepalingen aangaande het inzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens is derhalve een belangrijke aangelegenheid voor ons. Omdat wij graag willen dat u zich veilig voelt gedurende uw bezoek aan onze website, www.moDecor.com (“moDecor”), zien wij toe op een strikte naleving van de wettelijke bepalingen en wij willen u hier graag informeren over de wijze waarop wij uw gegevens verzamelen en gebruiken en uw toestemming tot het individuele gebruik van uw gegevens vragen.

U kunt dit document printen of opslaan middels de betreffende functie van uw internetprovider (werkbalk: Bestand -> Opslaan als).

Door het instemmen met de navolgende verklaring geeft u MODECOR FURNITURE LIMITED, 93 UPPER GEORGES STREET, DUN LAOGHAIRE, CO DUBLIN A96 V1K8, IRELAND, toestemming voor het verzamelen, verwerken en inzetten van uw persoonlijke gegevens met in acht name van de wettelijke bepalingen aangaande gegevensbescherming, de telemediawet en de navolgende bepalingen.

U kunt uw toestemming op elk moment voor de verdere toekomst herroepen, wanneer uw ons dit schriftelijk, per e-mail, fax of brief mededeelt, zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de gewoonlijke bemiddelingskosten conform het basistarief.

1. Verantwoordelijke instantie, herroepingsrecht

De verantwoordelijke instantie voor verzamelen, verwerken en gebruiken van uw  persoonlijke gegevens, conform het Duitse Bundesdatenschutzgesetz (Federal Privacy Act), is MODECOR FURNITURE LIMITED, 93 UPPER GEORGES STREET, DUN LAOGHAIRE, CO DUBLIN A96 V1K8, IRELAND

Wanneer u bezwaar wilt maken tegen het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw gegevens door moDecor in overeenstemming met deze bepalende gegevensbescherming in zijn geheel of met betrekking tot specifieke maatregelen (u heeft bijvoorbeeld wettelijk een herroepingsrecht tegen het gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden), kunt u uw herroeping schriftelijk, per e-mail, fax of brief naar het volgende contactadres sturen:  

MODECOR FURNITURE LIMITED

93 UPPER GEORGES STREET

DUN LAOGHAIRE

CO DUBLIN A96 V1K8

IRELAND

2. Verzamelen, verwerken en inzetten van persoonlijke gegevens

2.1 Persoonlijke gegevens

Onder persoonlijke gegevens verstaan we gegevens daadwerkelijke  en persoonlijke omstandigheden van een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, adres en alle overige gegevens die u invoert wanneer u zich bij ons registreert of een account aanmaakt. Statistische gegevens, die wij bijvoorbeeld verzamelen wanneer een bezoek aan onze online shop gebracht wordt en die niet direct met u als persoon in verbinding kunnen worden gebracht, vallen niet hieronder. Het betreft dan bijvoorbeeld statistieken aangaande de meest geliefde pagina’s of hoeveel bezoekers bepaalde pagina’s van onze online shop per dag of per week hebben. 

2.2 Verzamelen, verwerken en gebruik van uw persoonlijke gegevens 

U kunt onze online shop bezoek en rondkijken zonder dat u persoonlijke gegevens dient in te voeren. Zolang u zich niet met uw gebruikersnaam en wachtwoord aanmeldt of uw gegevens invoert wanneer deze gevraagd worden bij het afsluiten van uw winkelmandje, blijft u gedurende uw bezoek aan moDecor absoluut anoniem. 

Uw gegevens worden pas opgeslagen wanneer u uw eerste bestelling doet of voor het eerst gebruik maakt van de functies op moDecor die een registratie dan wel een aangifte van persoonlijke gegevens vereisen. Deze persoonlijke gegevens kunnen, al naar gelang het verzamelen en de tot de beschikking staande betaalmethoden, bestaan uit:

Voor- en achternaam 

Adres

E-mailadres

Telefoonnummer

Faxnummer

Geboortedatum

Bankverbinding

Gegevens ten behoeve van vooruitbetaling

Bestelhistorie

Wensenlijst

Wij verzamelen, registreren en verwerken uw gegevens ten behoeve van de afwikkeling van uw aankoopproces, met inbegrip van eventuele latere garanties, voor onze dienstverlening en de technische administratie.

Om uw bestelling correct af te kunnen handelen hebben wij uw correcte naam, adres en betalingsgegevens nodig. Uw e-mailadres hebben we nodig om de ontvangstbevestiging van uw bestelling te kunnen versturen en om met u te kunnen communiceren indien noodzakelijk. Wij gebruiken die tevens voor uw identificatie (login). Daarnaast ontvangt u middels dit e-mailadres uw order- en verzendbevestiging.

Afhankelijk van uw keuze wordt met uw gegevens een account aangemaakt om u in de toekomst een snellere en eenvoudigere aanschaf en gebruik van de aangeboden functies mogelijk te maken. Wij richten hiervoor een directe toegang tot uw belangrijkste gegevens in die beschermt wordt door een wachtwoord. Hier kunt u al uw gegevens inzien aangaande voorgaande bestellingen en uw verlanglijst evenals uw adresgegevens en wanneer u zich eventueel op een nieuwsbrief heeft geabonneerd, kunt u deze beheren. U bent verplicht uw persoonlijke login informatie vertrouwelijk te behandelen en deze niet aan een onbevoegde derde bekend te maken. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor een onjuist gebruik van  wachtwoorden, tenzij het onjuiste gebruik aan onze verantwoording is toe te wijzen. Wanneer u uw account wenst te sluiten kunt u zich hiervoor tot de bovengenoemde contactmogelijkheden wenden.

 Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan derden doorgegeven of anderzijds medegedeeld, wanneer dit ten behoeve van de contractafwikkeling of afrekening noodzakelijk is, u dit van tevoren goedgekeurd heeft of op basis van een relevante wettelijke bepaling toegestaan is. In het kader van de afwikkeling van een bestelling ontvangen bijvoorbeeld de assisterende dienstverleners (bijv. transporteur, logistiek medewerker, bank en bankmedewerker) de noodzakelijke gegevens ten behoeve van de bestelling en de afwikkeling ervan. De op deze wijze ontvangen gegevens mogen door deze dienstverleners en samenwerkingspartners uitsluitend gebruikt worden ten behoeve van hun opdracht met betrekking tot de afwikkeling van het contract.

2.3 Gebruik van gegevens ten behoeve van reclamedoeleinden

Wij willen u erop wijzen dat wij, in zoverre dit wettelijk, zonder specifieke, nadrukkelijke toestemming, toegestaan is of in zoverre u uw goedkeuring hieraan heeft verleend, uw gegevens -herhaaldelijk - voor onze reclame- en marketingdoeleinden gebruiken. 

2.3.1 Productaanbevelingen per e-mail

Als klant van moDecor ontvangt u van ons regelmatig productaanbevelingen per e-mail. Wij gebruiken uw gegevens hiervoor dus voor reclamedoeleinden waarbij het doel is, u informatie te doen toekomen betrefende gelijkwaardige producten uit ons aanbod, die op basis van uw laatste aankopen, u zouden kunnen interesseren. Wij sturen u deze publiciteitsmailtjes uitsluitend in de wettelijk toegestane mate, en natuurlijk, wanneer u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.      

Ik ga ermee akkoord dat moDecor mijn persoonlijke gegevens gebruikt voor eigen publicitaire doeleinden en om mij productaanbevelingen per e-mail of reguliere post toe te sturen.

Deze toestemming kunt u op elk moment voor de toekomst herroepen, zonder dat hiervoor andere kosten in rekening worden gebracht dan de normale administratieve kosten conform het basistarief. Een schriftelijke mededeling (bijv. e-mail, fax of brief) is voldoende. Vanzelfsprekend vindt u in elke aanbevelingsmail eveneens een link waarmee u zich rechtstreeks af kunt melden.

2.3.2 Nieuwsbrief en individueel voor u geselecteerde reclame

Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van moDecor wordt uw e-mailadres, met uw toestemming, tevens voor onze eigen reclamedoeleinden gebruikt. Geef a.u.b. ook bij andere nieuwsbriefaanvragen uw overige persoonlijke gegevens op (zoals uw naam) zodat wij weten hoe we u kunnen aanspreken. Vanzelfsprekend kunt u ook anoniem contact met ons opnemen dan wel onze nieuwsbrief anoniem of middels een pseudoniem (bijv. met een gratis mailadres die uw naam niet prijsgeeft) aanvragen. Gegevens die wij verkrijgen uit een analyse van de nieuwsbrieven, gebruiken we voor het personaliseren en optimaal inrichten van onze dienstverlening aan geïnteresseerden en de voorkeuren van onze gebruikers, als ook voor reclame- en marktonderzoek. Wij slaan de gegevens langdurig op voor herhaald gebruik voor eerder genoemde doeleinden. 

Alle informatie die wij van u ontvangen helpt ons uw inkoopbeleving permanent te verbeteren en meer klantgericht conform uw individuele behoefte vorm te geven. De door u overgebrachte en automatisch gegenereerde informatie wordt gebruikt om speciaal op u en op uw interesses afgestemde publiciteit mogelijk te maken. Wij gebruiken hiervoor de beschikbare informatie, zoals  ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, informatie over uw computer en verbinding met het internet, besturingssysteem en platforms, uw bestelhistorie, uw servicehistorie, datum en tijd van uw bezoek en de producten die u bekeken heeft. 

Ik ga ermee akoord dat moDecor de door mij opgegeven gegevens, en overige in mijn account opgeslagen informatie, gebruikt voor het personaliseren en optimaal inrichten van diensten, met betrekking tot mijn interesses en voorkeuren als ook voor reclame en marktonderzoek, en deze gegevens langdurig archiveert en meermaals gebruikt, voor de genoemde doeleinden, om mij nieuwsbrieven, gepersonaliseerde publiciteit en/of andere aanbiedingen en diensten aan te bieden.

U kunt deze toestemming op elk moment met betrekking tot de toekomst herroepen indien u ons uw herroeping schriftelijk, per e-mail, fax of brief doet toekomen, zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de gebruikelijke administratiekosten conform het basistarief.

2.3.3 Prijsvragen, markt- en opinieonderzoek

Bij prijsvragen gebruiken wij uw gegevens om u te informeren wanneer u gewonnen heeft en in zoverre dit wettelijk, zonder uw afzonderlijke, nadrukkelijke toestemming, toegestaan is, voor aanbiedingen. Gedetailleerde aanwijzingen vindt u in de deelnamevoorwaarden van de betreffende prijsvraag.

Wij gebruiken uw gegevens tevens voor markt- en opinieonderzoek. Vanzelfsprekend gebruiken wij deze uitsluitend anoniem voor statistische doeleinden en uitsluitend voor moDecor. Uw antwoorden bij enquêtes worden niet aan derden overgedragen noch openbaar gemaakt. Wij slaan de antwoorden voortkomend uit enquêtes niet samen met uw e-mailadres op of met andere persoonlijke gegevens. 

Het gebruik van gegevens voor markt- en opinieonderzoek kunt u op elk moment met betrekking tot de toekomst herroepen indien u ons uw herroeping schriftelijk, per e-mail, fax of brief, doet toekomen, zonder dat hiervoor andere kosten ontstaan dan de gebruikelijke administratiekosten conform het basistarief. U vindt vanzelfsprekend in elke enquête e-mail een link waarmee u zich ook direct af kunt melden.

3. Cookies

Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor een bezoek aan onze website. Wij wijzen u er echter op dat het gebruik van de winkelmandfunctie en het bestellen van producten enkel mogelijk is door het activeren van cookies. 

Wat zijn cookies?

Cookies en flash cookies zijn kleine bestandjes die op uw gegevensdrager opgeslagen worden en die bepaalde instellingen en gegevens, ten behoeve van een uitwisseling met ons systeem, via uw browser opslaan. In principe onderscheidt men twee verschillende soorten cookies, de zogenaamde tijdelijke/sessie cookies, die verwijderd worden zodra u uw browser sluit, en de permanente/ langdurige cookies, die gedurende een langere periode of zelfs onbegrensd op uw gegevensdrager worden opgeslagen. Dit opslaan helpt ons om onze website en aanbiedingen zo vorm te geven dat het het gebruik van onze website voor u vereenvoudigt, bijvoorbeeld doordat bepaalde voorkeuren zo voor u opgeslagen worden dat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te geven.  

Welke cookies worden op de moDecor website gebruikt?

Het grootste deel van de door ons gebruikte cookies worden direct na het einde van de browsersessie automatisch weer verwijdert (vandaar ook de naam sessie cookies). Sessie cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om u uw winkelmandje gedurende uw bezoek aan meerdere pagina’s beschikbaar te stellen. Daarnaast gebruiken we ook cookies, die bij u op de harde schijf blijven opgeslagen. Bij een later bezoek wordt dan automatisch herkend dat u al eens bij ons was en welke instellingen uw voorkeur hebben. Deze lange termijn cookies of permanente cookies worden op uw harde schijf opgeslagen en verdwijnen na een bepaalde tijdsduur vanzelf. Onafhankelijk van de vooraf bepaalde periode kunt u cookies met behulp van uw browser ook handmatig verwijderen. In het bijzonder dienen deze cookies ertoe ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en bewuster te maken. Dankzij deze gegevens is het bijvoorbeeld mogelijk dat u op de website speciaal op uw afgestemde informatie te zien krijgt. Het enige doel van deze cookies bestaat eruit ons aanbod zo goed mogelijk aan uw wensen als klant aan te passen en uw bezoek aan onze website zo comfortabel mogelijk vorm te geven.  

Welke gegevens worden in de cookies opgeslagen? 

In de op moDecor ingezette cookies worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. De door ons gebruikte cookies zijn niet toe te wijzen aan een specifiek persoon en dus ook niet aan u. Bij het activeren van de cookies krijgen deze een identificatienummer toegewezen. Een toewijzing van cookies aan uw naam, uw IP-adres of gelijkwaardige informatie vindt niet plaats. Op basis van de cookie technologie ontvangen wij slechts anonieme informatie, bijvoorbeeld m.b.t. de pagina’s die zijn bezocht, welke producten werden bekeken enz. 

Wat is on-site targeting?

Op moDecor worden op basis van cookie technologie gegevens verzameld ten behoeve van de optimalisering van onze reclame en het totale online aanbod. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar dienen uitsluitend voor een anonieme evaluatie van onze homepage.  Deze gegevens worden op geen enkele moment bij ons samengevoegd met uw persoonlijke gegevens. Door middel van deze technologie kunnen wij u bij uw bezoek aan onze website reclame en/ of bijzondere aanbiedingen en diensten laten zien, waarvan de inhoud gebaseerd is op de, middels clickstreamanalyse verkregen, informatie (bijvoorbeeld advertenties gebaseerd op het feit dat u de laatste dagen alleen maar keukenapparatuur heeft bekeken op onze site). Ons doel is het, ons online aanbod zo aantrekkelijk mogelijk weer te geven en u advertenties te presenteren die overeenkomen met uw interessegebied.  

Zijn er ook cookies van andere partijen? (zogenaamde third party of tracking cookies) 

moDecor werkt met enkele webpartners samen die ons helpen ons internetaanbod en onze website interessanter voor u vorm te geven. Om deze reden worden gedurende uw bezoek aan onze website ook cookies van deze partners op uw vaste schijf opgeslagen. Hierbij gaat het om lange termijn cookies die automatisch verdwijnen na een vooraf bepaalde periode. Cookies van partnerondernemingen worden in de regel binnen een paar dagen tot maximaal 24 maanden verwijderd, in een enkel geval na enkele jaren. Ook cookies van onze partners bevatten geen persoonlijke informatie. Het gaat puur om gegevens die middels een, gebruikerspseudoniem, zijn verzameld. Deze gegevens worden niet samengevoegd met uw persoonlijke gegevens.  

Bij reclamepartners, waarmee wij samenwerken, kunnen zogenaamde flash cookies worden ingezet. Ook bij deze vorm van cookies worden geen persoonlijke gegevens verzameld. Het verzamelen, als ook het gebruik, van dee gegevens geschiedt volledig anoniem. Deze flash cookies worden automatisch na enkele minuten, uren of dagen door uw browser verwijderd.

Wat is retargeting?

Onze website gebruikt een zogenaamde retargeting technologie. Wij gebruiken deze technologie om het internetaanbod interessanter vorm te geven. Deze techniek maakt het mogelijk om internetgebruikers, die reeds een interesse getoond hebben in onze shop en onze producten, op de websites van onze partners, met reclame aan te spreken. Wij zijn ervan overtuigd dat het tonen van gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde reclame in de regel voor internetgebruikers interessanter is dan reclame waarmee geen enkele persoonlijke verbinding bestaat. Het invoegen van deze reclame op onze partnersites vindt plaats middels cookie technologie en een analyse van het voorgaande gebruikersgedrag. Deze vorm van reclame vindt volkomen anoniem plaats. Er worden hiermee geen persoonlijke gegevens opgeslagen noch worden deze gebruikersprofielen samengevoegd met uw persoonlijke informatie.  

Hoe kan ik het opslaan van cookies verhinderen? 

Onafhankelijk van de vooraf bepaalde duur van cookies kunt u deze in uw browser ook handmatig verwijderen. De meeste browsers accepteren automatisch cookies. U kunt in uw veiligheidsinstellingen tijdelijke en reeds opgeslagen cookies onafhankelijk van elkaar accepteren of verbieden. 

U kunt in uw browser tevens instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u dit aangeeft. Wanneer u onze cookies, maar niet die van onze dienstverleners en partners, wenst te accepteren kunt u in de instellingen van uw browser “cookies van derden blokkeren” kiezen.

In de regel wordt u in het menu van uw webbrowser middels de hulpfunctie getoond hoe u nieuwe cookies kunt afwijzen en reeds ontvangen cookies kunt uitschakelen. 

Flash cookies, die gebruikt worden door browser add-ons, kunt u door het wijzigen van de instellingen van de browser add-on of via de vervaardiger van de website van de browser add-on uitschakelen dan wel verwijderen. 

Wij raden u aan om bij openbare computers, die zo ingesteld zijn dat ze cookies en flash cookies accepteren, u na het beëindigen van uw sessie u overal volledig af te melden. 

Ik ga ermee akkoord dat zogenaamde cookies worden ingezet waarmee gebruikersgegevens van mij verzameld, opgeslagen en gebruikt worden. Daarnaast ga ik ermee akkoord dat mijn gegevens door middel van cookies na het einde van de browsersessie worden opgeslagen en bij mijn volgende bezoek aan de website weer worden opgeroepen.

Deze toestemming kunt u op elk willekeurig moment voor de toekomst herroepen wanneer u in uw browserinstellingen de acceptatie van cookies weigert.

4. Logfiles

Bij elk bezoek aan de website van moDecor worden gebruikersgegevens door de betreffende internetbrowser overgedragen en in protocolbestanden, de zogenaamde server logfiles opgeslagen. De hierbij opgeslagen records bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van het bezoek, naam van de opgeroepen website, IP-adres, referrer URL (hieraan kan moDecor zien van welke website u gekomen bent), de overgedragen hoeveelheid gegevens, product- en versie-informatie betreffende de gebruikte browser. Afhankelijk van een eventuele wettelijke verplichting tot bewaren worden IP-adressen van gebruikers normaal gesproken na het beëindigen van een sessie verwijderd of anoniem gemaakt. Bij het anonimiseren worden de IP-adressen dermate gewijzigd dat de individuele informatie met betrekking tot persoonlijke of materiële omstandigheden niet meer of alleen nog met een onevenredig grote investering aan tijd, kosten en arbeidskracht aan een geïdentificeerd of identificeerbaar, natuurlijk persoon kan worden toegewezen. 

Genoemde logfiles worden in anonieme vorm geëvalueerd om ons aanbod en moDecor verder te verbeteren en gebruikersvriendelijker vorm te geven, om fouten sneller te kunnen achterhalen en op te heffen alsook om servercapaciteit te sturen. Zo kan bijvoorbeeld aangetoond worden op welke tijdstippen onze online shop bijzonder geliefd is waardoor we meer datavolume beschikbaar kunnen stellen zodat uw bezoek en ook uw bestelling vlot verlopen. Daarnaast kunnen we door een analyse van de protocolgegevens ook sneller fouten vinden en oplossen.

Ik verklaar dat ik akkoord ga met de evaluatie en analyse van de in, zogenaamde, protocolbestanden opgeslagen gegevens door moDecor teneinde een optimaal gebruik te garanderen.

5. Webanalyse

Op deze website worden door webanalysediensten gegevens verzameld en opgeslagen waaruit pseudo-gebruikersprofielen worden gecreëerd. Deze gebruikersprofielen dienen ter analyse van het gebruikersgedrag en worden geëvalueerd ten behoeve van de verbetering en aangepaste vormgeving van ons aanbod. Hiervoor kunnen cookies ingezet worden. Dit zijn kleine tekstbestanden die plaatselijk op de computer van de bezoeker worden opgeslagen en zo een herkenning mogelijk maken wanneer de bezoeker onze website opnieuw bezoekt. Een pseudo-gebruikersprofiel wordt niet, zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf, samengevoegd met de persoonlijke gegevens van de houder van het pseudoniem.

U kunt de gegevensverzameling en –opslag ten behoeve van de webanalyse op elk willekeurig moment voor de toekomst herroepen, wanneer u ons schriftelijk, per e-mail, fax of brief, hiervan op de hoogte brengt. Hierdoor ontstaan geen andere kosten dan de gebruikelijke administratiekosten conform het basistarief.

5.1 Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde cookies, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die vergaard wordt door de cookies aangaande uw gebruik van onze website wordt in de regel overgedragen aan een server van Google in de VS en wordt daar opgeslagen. Wanneer u uw IP-adres geanonimiseerd heeft wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het IP-adres eerst aan een server van Google in de VS overdragen en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende diensten te verschaffen. Het ten behoeve van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet met andere informatie van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies via de betreffende instelling in uw browser software verhinderen. Wij willen u er echter op wijzen dat in dit geval niet alle functies van deze website ten volle zult kunnen gebruiken.

U kunt daarnaast tevens voorkomen dat de middels cookies verzamelde, en op uw gebruikersgegevens gebaseerde, gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google wordt verzonden als ook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen wanneer u de via de volgende link beschikbare browser plugin downloadt en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 Door het gebruik van moDecor verklaart u zich met de verwerking van de via u verzamelde gegevens door Google, op de hier boven beschreven manier en voor de hier boven genoemde doeleinden, akkoord. 

Wanneer u niet wilt dat informatie aangaande uw webseitebezoek aan Google Analytics wordt overgedragen, biedt Google voor de meeste browsers een deactiverings add-on die u kunt installeren. U vindt deze onder: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Houdt u er rekening mee dat deze momenteel alleen beschikbaar is voor Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Opera.

Zonder uw nadrukkelijke toestemming zullen wij de beschikbare tracking tools niet gebruiken om ongemerkt persoonlijke gegevens over u te verzamelen, dergelijke informatie aan derden of aan marketing platformen over te dragen of op deze wijze vergaarde informatie met uw persoonlijke gegevens (naam, adres enz) te verbinden.

6. Inzet van sociale plug-ins

6.1 Gebruik van de Facebook „Vind ik leuk“-knop

Onze internetaanwezigheid maakt gebruik van zogenaamde social plug-ins van het sociale netwerk Facebook.com (“Facebook”). Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. Een gedetailleerde uitleg met betrekking tot de individuele plug-ins en hun functie vindt u op de volgende website: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

De websites waarop wij vertegenwoordigd zijn en die social plug-ins bevatten maken via uw browser contact met de server van Facebook, wanneer die door u geopend worden. Aan Facebook wordt op deze wijze overgedragen dat de website die de social plug-ins van ons internetaanbod bevat, door u is opgeroepen. 

Wanneer u ingelogd bent bij Facebook kan het bezoek aan onze websites evenals uw interacties in samenhang met de social plug-ins (bijv. het aanklikken van de “Vind ik leuk”-knop of het plaatsen van een commentaar) aan uw Facebookprofiel worden toegewezen en door Facebook worden opgeslagen. Zelfs wanneer u geen Facebookprofiel heeft is het niet uit te sluiten dat Facebook uw IP-adres opslaat.

Met betrekking tot het doel en de omvang van de gegevensverzameling als ook de verwerking en het gebruik van deze gegevens door Facebook verwijzen wij u naar de Facebook gegevensbeleid: http://www.facebook.com/policy.php. Hier vindt u tevens een overzicht van de instellingsmogelijkheden betreffende uw persoonlijke Facebookprofiel ter bescherming van uw privacy en de daarmee samenhangende rechten.

Het uitloggen bij Facebook verhindert de toewijzing van gegevens aan uw Facebookprofiel. Om een algemene toegang van Facebook tot uw gegevens op onze of overige websites te verhinderen kunt u de Facebook social plug-ins blokkeren middels een add-on voor uw browser (bijv. Facebook Blocker: http://webgraph.com/resources/facebookblocker).

6.2 Gebruik van Google Plus “+1"-knop

Onze internetaanwezigheid maakt gebruik van de "+1"-knop van het sociale netwerk Google Plus, dat geëxploiteerd wordt door Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. De Google "+1"-kop is zichtbaar door een witte knop die gemarkeerd is met +1. Wanneer u onze website bezoekt, waar zich een dergelijke knop bevindt, brengt uw browser automatisch een verbinding met Google tot stand.

Wanneer u de functie van een social plug-in bevestigt, bijv. door het klikken op de "+1"-knop, dan wordt deze informatie overgedragen aan Google en daar onder uw Google profiel opgeslagen en conform de Google bepalingen verwerkt. Google slaat, conform eigen aangifte, zowel de informatie die u een +1 gegeven heeft op als ook de informatie over de website waar u de inhoud heeft beloond met een +1. Uw +1-en kunnen tezamen met uw profielnaam en foto in Google diensten, zoals in zoekresultaten of op uw Google profiel, als ook op andere plaatsen zoals websites en advertenties worden ingezet. De inhoud van de "+1"-knop wordt door Google rechtstreeks aan uw browser overgedragen en in de website geïntegreerd. Wij hebben hierop geen enkele invloed maar gaan ervan uit dat uw IP-adres eveneens wordt opgeslagen. 

Doel en omvang van de verzameling van gegevens evenals de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google als ook uw rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de Google Buttons Policy: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Ook wanneer u geen openbaar Google profiel heeft bestaat desondanks de mogelijkheid dat Google bij een bezoek aan onze website uw IP-adres herkend en opslaat.

Ook wanneer u Google Plus-gebruiker bent en niet wilt dat Google via onze internetaanwezigheid gegevens over u verzamelt en deze verbindt met uw opgeslagen gebruikersinformatie, moet u zich voor een bezoek aan onze website bij Google Plus afmelden. Voor de zekerheid kunt u het beste tevens de acceptatie van cookies van derden in uw browser blokkeren.

6.3 Gebruik van de Twitterknop

Op sommige pagina’s van onze online shop worden zgn. Twitterknoppen toegepast, die geëxploiteerd worden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS ("Twitter"). De betreffende knop is voorzien van het Twitterlogo en van het opschrift "Tweet" voorzien. Wanneer een pagina van onze online shop opgeroepen wordt, waarbij een dergelijke knop is ingebouwd, maakt de browser een rechtstreekse verbinding met de server van Twitter. De knop wordt door Twitter rechtstreeks aan de browser overgebracht en in de website geïntegreerd. Door de inbouw van de knop ontvangt Twitter de informatie dat de betreffende pagina opgeroepen is. Wanneer de bezoeker van de website op het moment van zijn bezoek bij Twitter ingelogd is kan Twitter het bezoek toewijzen aan het Twitteraccount van de gebruiker. Wanneer de knop wordt aangeklikt wordt de betreffende informatie direct aan Twitter overgedragen en daar opgeslagen.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Twitter als ook de rechten van de gebruiker en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van zijn privacy vindt u in het Twitter Privacy Policy onder: http://twitter.com/privacy. Uw instellingen ten behoeve van de bescherming van uw gegevens kunt wijzigen onder http://twitter.com/account/wijzigeninstellingen.

Wanneer de gebruiker niet wil dat Twitter via de bezochte websites gegevens over hem/haar verzamelt dan dient de bezoeker van deze websites zich af te melden bij Twitter. Voorzichtheidshalve is het ook verstandig de acceptatie van cookies door derden in uw browser te blokkeren.

7. Veilige gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens worden bij ons veilig, met behulp van een encryptie, overgedragen. Dit geldt zowel voor uw bestelling als ook voor uw login. Wij maken daarvoor gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Hoewel niemand een absolute beveiliging kan garanderen beschermen wij onze website en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, beschadiging, ongeoorloofde toegang, wijzigingen of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

8. Recht op informatie

Conform de Wet bescherming persoonsgegevens heeft u o.a. kostenloos recht op informatie en toegang tot de eigen geregistreerde persoonsgegevens evenals het recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van gegevens.  

Wij nemen de bescherming van uw gegevens bijzonder serieus. Om er zeker van te zijn dat persoonlijke gegevens niet aan derden worden doorgegeven, richt u uw vragen s.v.p. schriftelijk, per e-mail of per reguliere post, duidelijk geïdentificeerd, aan:

MODECOR FURNITURE LIMITED

93 UPPER GEORGES STREET

DUN LAOGHAIRE

CO DUBLIN A96 V1K8

IRELAND

Telefoon: +32-(0)-24019267

E-mail: info@modecor.com

9. Alle toestemmingen op een rijtje

Ik ga ermee akkoord dat moDecor mijn persoonsgegevens verwerkt en gebruikt voor hun publicitaire doeleinden en mij productaanbevelingen per e-mail en per post toestuurt. 

Ik ga ermee akkoord dat moDecor de door mij meegedeelde gegevens als ook de overige, in mijn account opgeslagen, gegevens gebruikt ter personalisering en optimale inrichting van diensten conform mijn interesses en voorkeuren, als ook voor reclamedoeleinden en marktonderzoek en de betreffende gegevens gebruikt en langdurig archiveert om op de lange termijn nogmaals te gebruiken voor de eerder genoemde doeleinden als ook om mij nieuwsbrieven, gepersonaliseerde reclame en/ of bijzondere aanbiedingen en diensten te kunnen presenteren.

Ik ga ermee akkoord dat er zogenaamde cookies ingezet worden en dat daarmee gebruikersinformatie van mij verzameld, opgeslagen en gebruikt wordt. Daarnaast ga ik ermee akkoord dat mijn gegevens in cookies aan het einde van de browsersessie  opgeslagen worden die bijvoorbeeld bij mijn volgende bezoek aan de website weer opgeroepen kunnen worden. Ik kan deze toestemming op elk moment voor de toekomst herroepen wanneer ik in mijn browserinstellingen het accepteren van cookies blokkeer.

Ik verklaar mij ermee akkoord dat moDecor zogenaamde logbestandjes gebruikt waarin gegevens van mij zijn opgeslagen en deze evalueert en analyseert teneinde moDecor en het gebruik ervan te optimaliseren.

Door het gebruik van moDecor verklaar ik mij akkoord met de verwerking van de door Google van mij verzamelde gegevens op de eerder beschreven wijze en voor het eerder genoemde doel.

Uw

MODECOR FURNITURE LIMITED

93 UPPER GEORGES STREET

DUN LAOGHAIRE

CO DUBLIN A96 V1K8

IRELAND

VAT ID: IE3448671EH

Company Number: 587804